Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi khảo sát chất lượng 8 tuần học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn lịch sử lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - Chuyên Lê Hồng Phong 

Câu 10. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị 1941 có điểm gì khác so với Hội nghị 11 – 1939?

A. Đặt vấn đề giải phóng dẫn tộc trong phạm vi từng nước.

B. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng.

D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - Chuyen Le Hong Phong

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - Chuyen Le Hong Phong

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - Chuyen Le Hong Phong

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2019 - Chuyen Le Hong Phong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2019 - Chuyên Lê Hồng Phong

  •