Đề thi kì 1 lớp 11 môn Lý Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Lý Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

Câu 10: Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ vật cô lập về điện,

A. tổng đại số các điện tích trong hệ luôn bằng hằng số.

B. tổng đại số các điện tích trong hệ luôn bằng không.

C. số hạt mang điện tích dương luôn bằng số hạt mang điện tích âm.

D. tổng các điện tích dương luôn bằng giá trị tuyệt đối tổng các điện tích âm.

Câu 11: Cường độ dòng điện được đo bằng

A. lực kế.  B. nhiệt kế.  C. vôn kế.  D. ampe kế. 

Câu 16: Một điện  tích điểm q dương chuyển động dọc  theo các cạnh của một  tam giác đều ABC. Tam giác ABC nằm  trong điện  trường đều, đường sức của điện trường này có chiều từ C đến B. Gọi AAB và AAC là công lực điện sinh ra tương ứng khi điện tích di chuyển từ A đến B và từ A đến C thì ta có

A. AAB = – AAC.    B. AAB = AAC.   C. AAB = – 2AAC.  D. D.AAB = 2AAC.

Câu 17: Chọn phát biểu sai.

A. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.

B. Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.

C. Vật cách điện là vật hoàn toàn không có các electron.

D. Vật trung hòa là vật có tổng đại số tất cả các điện tích bằng không. 

De thi ki 1 lop 11 mon Ly Chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Lý Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 11 mon Ly Chuyen Luong The Vinh 2017 - 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Lý Chuyên Lương Thế Vinh 2017 - 2018

  •