Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán TH Tả Van năm 2017 - 2018

Đề khảo sát cuối học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Tả Van, Sapa có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán - TH Tả Van 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn và viết đáp án đúng.

Bài 1: Kết quả của phép tính : 72 : 8

A. 7

B. 8

C. 9

Bài 2: 7m 3 cm = ……. cm:

A. 73

B. 730

C. 703

Bài 3: Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A. 24m

B. 36 m                

C. 12m

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

487 + 302                

660 – 251  

 

672 : 3

419 x 2

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

                            25 x 2 - 40                  3 x ( 72 + 18 )

Bài  3: Một cuộn vải dài 81m, đã bán được 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài  4: Tìm y

y : 7 = 100 + 5   

Đáp án đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán - TH Tả Van 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( 3 điểm) 

Bài 1: (1 điểm)  C. 9                      

Bài 2 : (1 điểm) C.703  

Bài 3: (1 điểm)    A. 24m

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) - Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm

Bài 2:  (2 điểm)

25 x 2 – 40

= 50 – 40           0,5 điểm

= 10                   0,5 điểm

 

3 x ( 72 + 18 )

= 3 x 90                  0,5 điểm

= 270                      0,5 điểm

 

Bài  3:  (2 điểm)

Bài giải

Số mét vải đã bán được là:

81 : 3 = 27 (m)

Số mét vải còn lại là:

81 – 27 = 54 (m)

Đáp số: 54m

 

 

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài  4: (1 điểm)

y : 7 = 100 + 5   

y : 7 = 105                         0,5đ

y      = 105 x 7                   0,25đ

y      = 735                         0,25đ


Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 3 môn Toán TH Tả Van năm 2017 - 2018

  •