Tuyensinh247.com KM giảm 50% tất cả khóa học cuối cùng năm 2019
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thái Bình

Đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2017 - 2018 lớp 8 môn Hóa trường THCS Thái Bình, phòng GD Châu Thành.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn KHTN năm 2017 - 2018 THCS Thái Bình

I.Lí thuyết: (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) Nêu khái niệm phân tử là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: (1 điểm ) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? Hóa trị được xác định như thế nào?

Câu 3: (1 điểm) Công thức hóa học H3PO4 cho ta biết ý nghĩa gì?

(Biết H = 1 ; P = 31 ; O = 16)

Câu 4: (1 điểm ) Trong xây dựng người ta dùng nước vôi (có chất Canxi hiđroxit) được quét lên tường nhà một thời gian sau đó sẽ khô và hóa rắn (chất này là Canxi cacbonat).

a. Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra?

b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bị bay hơi)

Câu 5: (1 điểm ) Nêu khái niệm mol? Cho ví dụ minh họa?

II.Bài tập: (5 điểm)

Câu 6: (2 điểm ) Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

      a.      Al     +          O2        - - -- >             Al2O3

      b.      KMnO4  - - - - >     K2MnO4         +          MnO            +          O2 ↑    

      Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học lập được.

Câu 7: (1 điểm ) Để chế tạo mỗi quả pháo bông nhằm phục vụ cho các chiến sĩ biên phòng giữ gìn biên giới hải đảo ở Quần đảo Trường sa đón xuân về, người ta cho vào hết 600 gam kim loại Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (O2) sinh ra 1000 gam Magie oxit (MgO)

a)   Viết công thức về khối lượng của phản ứng?

b)   Tính khối lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2 điểm ) Hợp chất A có tỉ khối so với khí hiđro là 17.

a)     Tính khối lượng mol của hợp chất

b)     Hãy cho biết 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thái Bình

De thi ki 1 lop 8 mon Hoa nam 2017 - 2018 THCS Thai Binh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thái Bình

  •