• Đào tạo tại chức, liên thông sẽ \

    Đào tạo tại chức, liên thông sẽ "biến mất"?

    Thời gian gần đây, Bộ GD-ĐT liên tục đưa ra những quy định siết chặt đầu vào hệ liên thông cũng như giảm chỉ tiêu đào tạo hệ vừa học vừa làm khiến một bộ phận sinh viên rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".

Xem thêm