Mới - Bộ GD sửa đổi Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp 2018

05/02/2018 11:18 am

Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2018 như: cách chấm thi, điều kiện dự thi,...
Mới - Bộ GD sửa đổi Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp 2018
de thi thu thpt 2018