Diem chuan dh, cd 2015

  • Điểm sàn, điểm chuẩn, điểm xét tuyển là như thế nào?

    Điểm sàn, điểm chuẩn, điểm xét tuyển là như thế nào?

    Không ít các bạn học sinh chưa hiểu rõ về: điểm sàn là gì? điểm chuẩn là như thế nào? điểm sàn có giống điểm chuẩn không? Điểm chuẩn có giống điểm trúng tuyển hay không? Hay điểm xét tuyển được dùng để làm gì? Là những câu hỏi của các bạn học sinh khi làm hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ thường thắc mắc.

Xem thêm