Lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất

  • Ma trận đề thi thpt quốc gia 2015 mới nhất

    Ma trận đề thi thpt quốc gia 2015 mới nhất

    Ma trận đề thi thpt quốc gia 2015 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh Văn, Sử, Địa đang được Bộ giáo dục xây dựng. Ma trận đề là thuật ngữ cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên sử dụng còn đối học sinh đó còn gọi là cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015.