uyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

  • Thêm nhiều khối thi xét tuyển vào Đại học năm 2015

    Thêm nhiều khối thi xét tuyển vào Đại học năm 2015

    Năm 2015, nhiều trường sẽ tổ chức xét tuyển thêm các tổ hợp môn xét tuyển mới như: khối A2 (Toán, Ngữ văn và Vật lý), B1 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học), khối O (Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ - với Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật) và O1 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh).