• Danh sách trường công bố điểm thi đại học năm 2014

    Danh sách trường công bố điểm thi đại học năm 2014

    Danh sách trường công bố điểm thi đại học năm 2014. Đến ngày 25/7, đã có 139 trường công bố điểm: ĐH Kiến trúc Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Mở TPHCM, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, Đại học Nha Trang, ĐH Quảng Bình, ĐH Tài chính ngân hàng HN,... Các em xem chi tiết điểm thi dưới đây.