• Đề xuất học THPT trong 2 năm

    Đề xuất học THPT trong 2 năm

    Ngày 20/08 đã diễn ra phiên họp của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực trong đó có đề xuất Số năm học của mỗi cấp được đề xuất thay đổi theo hướng 10 năm giáo dục cơ bản (5 năm tiểu học, 5 năm THCS) và 2 năm định hướng nghề nghiệp (THPT).