• Những điểm mới nhất tuyển sinh đại học 2017

    Những điểm mới nhất tuyển sinh đại học 2017

    Trong dự thảo Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD-ĐT đã dự kiến thực hiện một số điểm mới nhằm khắc phục các bất cập của những năm trước đó.

Xem thêm