De thi hoc ki 2

  • Đề thi thpt quốc gia 2015 sẽ sắp xếp riêng 2 phần dễ và khó

    Đề thi thpt quốc gia 2015 sẽ sắp xếp riêng 2 phần dễ và khó

    Ngày 25/05 Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục khảo thí đã thông báo thay vì trộn lẫn các câu hỏi khó - dễ như trong đề thi minh hoạ, đề thi chính thức sẽ được thiết kế với cấu trúc gồm khối câu hỏi cơ bản và khối câu hỏi nâng cao và việc này trước đó đã được ủng hộ của Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Xem thêm