luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Thông tin tuyển sinh, tin tức tuyển sinh năm 2015

Thông tin tuyển sinh, thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng, tin tức tuyển sinh: tiểu học, THCS, thi vào lớp 10, THPT, trung cấp, liên thông, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2... toàn quốc năm 2015.
  • Tuyển sinh 2015: Trừ 25 -50 % điểm thi nếu thí sinh bị khiển trách

    Tuyển sinh 2015: Trừ 25 -50 % điểm thi nếu thí sinh bị khiển trách

    Quy chế tuyển sinh mới 2015 đưa ra những hình thức xử lý thí sinh dự thi vi phạm quy chế: khiển trách những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn (hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập). Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó. Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó.