Thông tin tuyển sinh, tin tức tuyển sinh năm 2016

Thông tin tuyển sinh, thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng, tin tức tuyển sinh: tiểu học, THCS, thi vào lớp 10, THPT, trung cấp, liên thông, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2... toàn quốc năm 2016.
  • Kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp trên trang của BGD

    Kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp trên trang của BGD

    Sau khi nộp hồ sơ thi sinh cần nhanh chóng kiểm tra thông tin hồ sơ đã nộp với thông tin trên hệ thống được nhập vào. Trong trường hợp có sai sót thí sinh cần điều chỉnh ngày trên hệ thống này.

Xem thêm