Đề án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2018

Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM công bố đề án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018. Theo đó, trường giảm 135 chỉ tiêu so với năm trước.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM công bố đề án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 3.205 chỉ tiêu (bậc ĐH 2.995, bậc CĐ 210 chỉ tiêu), giảm nhẹ so với năm 2017 (3.340 chỉ tiêu: bậc ĐH 3.040, bậc CĐ 300 chỉ tiêu).

Nhìn chung chỉ tiêu các ngành tương đương năm ngoái, nhà trường chỉ điều chỉnh giảm nhẹ chỉ tiêu ở nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin bậc ĐH với 500 chỉ tiêu (giảm 100 chỉ tiêu) và bậc CĐ giảm còn 210 chỉ tiêu (giảm 90 chỉ tiêu so với năm 2017).

Stt

Tên ngành/
Nhóm ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Phương thức xét tuyển

          I. 

Đại học

 

 

1

Sinh học

300

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG năm 2018

- Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực

2

Công nghệ Sinh học

200

- nt-

3

Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)

40

- nt-

4

Khoa học Vật liệu

200

- nt-

5

Vật lý học

200

- nt-

6

Hoá học

200

- nt-

7

Hoá học

(CTLK Việt - Pháp)

25

- nt-

8

Địa chất học

160

- nt-

9

Hải dương học

80

- nt-

10

Khoa học Môi trường

150

- nt-

11

Toán học

300

- nt-

12

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

500

- nt-

13

Công nghệ thông tin

(CT Chất lượng cao)

100

- nt-

14

Công nghệ thông tin

(CT Tiên tiến)

60

- nt-

15

Công nghệ thông tin

(CTLK Việt - Pháp)

40

- nt-

16

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao)

90

- nt-

17

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

100

- nt-

18

Kỹ thuật điện - tử viễn  thông

160

- nt-

19

Kỹ thuật điện tử - viễn  thông (CT Chất lượng cao)

40

- nt-

20

Kỹ thuật hạt nhân

50

- nt-

        II. 

Cao đẳng

 

 

1

Công nghệ thông tin

210

- nt-

 

1.1.     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

-      Trường sẽ công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn.

1.2.     Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

-      Mã số tuyển sinh của trường:      QST

-      Mã ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn/bài thi xét tuyển: trình bày ở bảng dưới

 

Stt

Mã tuyển sinh theo ngành/ nhóm ngành

Tên ngành/
Nhóm ngành

Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển
(xếp theo thứ tự ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

Sinh - Hóa - Toán

KHTN - Toán - Tiếng Anh

2

7420201

Công nghệ Sinh học

Hóa - Toán - Lý

Sinh - Hóa - Toán

KHTN - Toán - Tiếng Anh

3

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học

Hóa - Toán - Lý

Sinh - Hóa - Toán

KHTN - Toán - Tiếng Anh

4

7440122

Khoa học Vật liệu

Lý - Hóa - Toán

Hóa - Sinh - Toán

Lý - Toán - Tiếng Anh

Hóa - Toán - Tiếng Anh

5

7440102

Vật lý học

Lý - Toán - Hóa

Lý - Toán - Tiếng Anh

Toán - KHTN - Tiếng Anh

Lý - Toán - Sinh

6

7440112

Hoá học

Hóa - Lý - Toán

Hóa - Sinh - Toán

Hóa - Toán - Tiếng Anh

KHTN - Toán - Tiếng Anh

7

7440112_VP

Hoá học

(CTLK Việt - Pháp)

Hóa - Lý - Toán

Hóa - Sinh - Toán

Hóa - Toán - Tiếng Anh

Hóa - Toán - Tiếng Pháp

8

7440201

Địa chất học

Toán - Hóa - Lý

Sinh - Toán - Hóa

Lý - Toán - Tiếng Anh

Hóa - Toán - Tiếng Anh

9

7440228

Hải dương học

Toán - Lý - Hóa

Toán - Sinh – Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Hóa - Tiếng Anh

10

7440301

Khoa học Môi trường

Hóa - Toán - Lý

Sinh - Hóa - Toán

Sinh - Toán - Tiếng Anh

Hóa - Toán - Tiếng Anh

11

7460101

Toán học

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - KHTN - Tiếng Anh

12

7480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Sinh

Toán - Tiếng Anh - Hoá

13

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao)

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Sinh

Toán - Tiếng Anh - Hoá

14

7480201_TT

Công nghệ thông tin (CT Tiên tiến)

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Sinh

Toán - Tiếng Anh - Hoá

15

7480201_VP

Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp)

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Sinh

Toán - Tiếng Anh - Hoá

16

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao)

Hoá - Lý - Toán

Hoá - Sinh - Toán

Hoá - Toán - Tiếng Anh

Sinh - Toán - Tiếng Anh

17

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Hóa - Toán - Lý

Sinh - Hóa - Toán

Sinh - Toán - Tiếng Anh

Hóa - Toán - Tiếng Anh

18

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn

thông

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Hóa

19

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn  thông (CT Chất lượng cao)

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Hóa

19

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

Lý - Toán - Hóa

Lý - Toán - Tiếng Anh

Lý - Toán - Sinh

Toán - KHTN - Tiếng Anh

20

C480201

Cao đẳng Công nghệ thông tin

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Điều kiện chung nhận hồ sơ xét tuyển của trường là thí sinh tốt nghiệp THPT, có trung bình cộng các điểm trung bình ba năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên đối với xét tuyển trình độ đại học.

Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT với chỉ tiêu tối đa là 5% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành; theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM với chỉ tiêu tối đa là 15% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với chỉ tiêu tối đa 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM với chỉ tiêu tối thiểu 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Điểm chuẩn trúng tuyển: thống nhất chung cho từng ngành/nhóm ngành tuyển sinh, không phân biệt tổ hợp môn/bài thi xét tuyển. Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên của các môn/bài thi

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2018

  •