Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD Nam Định 2017

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2017 - 2018 của Sở GD Nam Định môn Toán lớp 9 với thời gian làm bài 120 phút, đề được ra cụ thể như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD Nam Định 2017 

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = (m – 1)x + m

a)Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

b) Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu a) và b) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được.

Bài 3: (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d cố định không cắt đường tròn. Từ một điểm A bất kì trên đường thẳng d kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AO tại H, trên tia đối của tia HB lấy điểm C sao cho HC = HB.

a). Chứng minh C thuộc đường tròn (O; R) và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O; R)

b) Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d tại I, OI cắt BC tại K. Chứng minh OH.OA = OLOK = R2

c) Chứng minh khi A thay đổi trên đường thẳng d thì đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định.

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Toan So GD Nam Dinh 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Sở GD Nam Định 2017

  •