Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - Duyên Hải

Các em tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 8 môn Địa lý năm học 2017 - 2018 trường PTDTNT THCS huyện Duyên Hải.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - Duyên Hải

Câu 1 (2 điểm)

 Trình bày những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á.

Câu 2 (3 điểm)

 Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo cùa khu vực Đông Á. Kể tên các con sông ở Đông Á.

Câu 3 (3 điểm)

 Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền.

Câu 4 (2 điềm)

 Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định ở khu vực Tây Nam Á trong nhiều năm gần đây.

Theo TTHN


>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - Duyên Hải

  •