Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thùy Châu

Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa lớp 8 năm học 2017 - 2018 trường THCS Thùy Châu, Hương Thủy gồ 6 câu cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thùy Châu

Câu 5: (2,0 điểm)

a)Tính khối lượng của 6,72 lít khí cacbonic (CO2) ở điều kiện tiêu chuẩn

b) Cho hỗn hợp X gồm 10,2 gam khí NH3 và 4,48 lít khí N2. Tính phần trăm về thể tích mỗi khí trong X. Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 6: (1,0 điểm)

Nung nóng 20 gam kali clorat (KClO3) có chứa tạp chất thì sau phản ứng thu được a gam chất rắn và 3360 ml khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính giá trị a.

De thi ki 1 lop 8 mon Hoa nam 2017 - 2018 THCS Thuy Chau

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2017 - 2018 THCS Thùy Châu

  •