Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán – Chuyên KHTN HN lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán – Chuyên KHTN HN lần 3 mới nhất, có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 34. Hàm số nào sau đây không phải làm nguyên hàm của hàm số y = 2sin2x

A. 2sin2x     B. -2cos2x    C. 1 – cos2x          D. 1 – 2cosx sinx

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; -1; 1), B(2; 1; -2), C(0; 0; 1). Gọi H(x; y; z) là trực tâm của tam giác ABC thì giá trị của x + y + z là kết quả nào dưới đây?

A. 1             B. -1            C. 0             D. -2 

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Toan – Chuyen KHTN HN lan 3

Để xem lời giải chi tiết môn Toán của trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh  click vào đây

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán – Chuyên KHTN HN lần 3

  •