Đề thi thử THPTQG trắc nghiệm môn Toán 2017 - Đề số 4

Tham khảo đề thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017, đề thi được đánh giá là đề thi thử bám sát với đề thi minh họa xem chi tiết dưới đây:

Bài 4. Hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu cực trị?

A. 1 hoặc 2 hoặc 3               B. 0 hoặc 2                   C. 0 hoặc 1 hoặc 2              D. 2

Bài 5. Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y = 2x4 – 4x2 + 1 . Hỏi diện tích tam giác ABC là bao nhiêu?

A. 4               B. 2            C. 1                     D. 3/2

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

De thi thu THPTQG trac nghiem mon Toan 2017 - De so 4

Nguồn đề thi: Thầy Lê Phúc Lữ

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG trắc nghiệm môn Toán 2017 - Đề số 4

  •