Đề thi thử vào 10 năm 2017 môn Anh - THPT Lập Thạch

Tham khảo đề thi thử vào THPT Năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh của Phòng GD& ĐT Lập Thạch. Tham khảo đáp án dưới đây.

1.      They suggested...................... more trees in the school yard.

      A. plant                           B. planted                  C. to plant                  D. planting

2.      Her son is interested in.......... stamps.

A. collect                   B. collected               C. collecting              D. to collect

3.      We should.......... all the lights to save energy before going to bed.

A. turn on                  B. turn off                  C. turn up                  D. turn down

4.      She used to..................... soccer in the afternoon two years ago

            A. played                   B. playing                  C. play                       D. plays

De thi thu vao 10 nam 2017 mon Anh - THPT Lap Thach

De thi thu vao 10 nam 2017 mon Anh - THPT Lap Thach

Tải đề thi và đáp án tại đây 

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử vào 10 năm 2017 môn Anh - THPT Lập Thạch

  •