Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

Tỉnh Đồng Nai tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 với môn thi tiếng Anh, xem chi tiết đề thi dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

7. Ann is _____ than her sister.

A. beautiful            B. more beautiful                  C. beautifully                  D. most beautiful

8. Did you see Caroline yesterday? She _______ a very beautiful red dress.

A. wears                B. did'nt wear                        C. was wearing               D. wore

De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

  •