Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

Tỉnh Đồng Nai tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 với môn thi tiếng Anh, xem chi tiết đề thi dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

7. Ann is _____ than her sister.

A. beautiful            B. more beautiful                  C. beautifully                  D. most beautiful

8. Did you see Caroline yesterday? She _______ a very beautiful red dress.

A. wears                B. did'nt wear                        C. was wearing               D. wore

De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Dong Nai 2017

Theo TTHN

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Đồng Nai 2017

  •