Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 tỉnh Bình Dương

Dưới đây là đáp án và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương năm học 2017 - 2018.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 - Bình Dương


29. He has _____ given up playing online games.

A. success                   B. Tennis                           C. Judo                   D. Violin

30. My sister can play the ____ very well.

A. yoga                      B. tennis                             C. judo                   D. violin

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong


Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 tỉnh Bình Dương

Dap an de thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 tinh Binh Duong

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 tỉnh Bình Dương

  •