Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú Thọ năm học 2017 -2018, chi tiết dưới đây

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2017


1. Susan is very _______ of telling other people what to do.

A. fond             B. intersted                     C. keen                     D. bored

2. Some writers can exactly descrbe things _______they have never seen.

A. when           B. that                            C. where                   D. who

De thi vao lop 10 mon tieng Anh Phu Tho nam 2017

De thi vao lop 10 mon tieng Anh Phu Tho nam 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2017

  •