Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD Tây Ninh năm học 2017 - 2018,tổ chức thi ngày 2/6/2017.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2017

Câu 25: Most English teacher in Vietnam tell student to learn by ____ all the new wordls.

A. heart            B. throw                C. increase              D. eyes

Câu 26: The best way to ____ garbage is to reuse and recycle things.

A. produce        B. throw                C. increase              D. reduce.

De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Tay Ninh 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Tay Ninh 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Tay Ninh 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Tay Ninh 2017

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2017

  •