Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hà Nam năm học 2017- 2018, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam 2017

Câu 4 (4,0 điểm)

Cho đường tròn (O). Từ một điêm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA và MB của đường tròn (A,B là các tiêp điểm). Kẻ đường kính BE của đường tròn (O). Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng ME và đường tròn (O). Đường thẳng AF cắt MO tại điểm N. Gọi H là giao điểm của MO và AB.

1) Chừng minh tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh đường tẳng AE song song với đường thẳng MO>

3) Chứng minh MN= NF.NA.

4) Chứng minh MN= NH.

De thi vao lop 10 mon Toan tinh Ha Nam 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam 2017

  •