Diem chuan dh, cd 2015

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2013

Cập nhật sớm nhất điểm trúng tuyển năm 2013 của trường Đại Học Công Đoàn tại đây!

Mức điểm chuẩn tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn năm 2013
 

TT

Ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

1

Bảo hộ Lao động

A

15,5

A1

15,5

2

Quản trị Kinh doanh

A

18,0

A1

19,0

D1

18,5

3

Quản trị nhân lực

A

18,0

A1

19,0

D1

18,5

4

Kế toán

A

18,5

A1

19,0

D1

18,5

5

Tài chính Ngân hàng

A

16,5

A1

17,5

D1

16,5

6

Xã hội học

C

15,0

D1

15,0

7

Công tác xã hội

C

18,0

D1

16,5

8

Luật

C

19,0

D1

18,5

Xem điểm chuẩn trường Đại Học Công Đoàn năm 2013 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-cong-doan-LDA.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) LDA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  LDA  D850201 gửi 8712

Trong đó LDA là Mã trường

D850201 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Đăng ký nhận điểm chuẩn năm 2015 !

Soạn tin: DCL(dấu cách)mã trường (dấu cách)mã ngành gửi 8712 

Ví dụ: H/S xét tuyển ĐH Thương Mại, Mã trường: TMA, Mã ngành dự xét : D860102

Soạn tin:DCL TMA D860102 gửi 8712  

Hoặc tra cứu tại đây: Điểm chuẩn Đại học 2015

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2013

  •