Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM năm 2012

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012.

 

Xem thêm: Danh sách trường công bố điểm chuẩn nv2 năm 2012

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Đại học trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM:

Diem chuan NV2 Truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi truong TPHCM nam 2012

 Ghi chú: Khoa Quản trị Kinh doanh (mã ngành D340101)

Danh sách trúng tuyển bổ sung hệ Đại học

Danh sách trúng tuyển bổ sung hệ Cao đẳng

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Cao đẳng trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM:

Diem chuan NV2 Truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi truong TPHCM nam 2012


- Điểm chuẩn trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực 3, nhóm đối tượng 3 (HSPT)
- Nhóm ưu tiên 2 thấp hơn nhóm HSPT 1 điểm, nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2 1 điểm
- Khu vực 2 thấp hơn khu vực 3 0,5 điểm, khu vực 2NT thấp hơn khu vực 2 0,5 điểm, khu vực 1 thấp hơn khu vực 2NT 0,5 điểm

Xem nội dung chi tiết thông báo điểm chuẩn nv2 tại đây.

 

7 bình luận: Điểm chuẩn NV2 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM năm 2012

  •