Điểm chuẩn trúng tuyển NV bổ sung Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa đưa ra phương án điểm chuẩn NV2 dự kiến trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Điểm chuẩn NV2 chính thức sẽ được công bố vào ngày 10/9.

Điểm chuẩn chính thức nguyện vọng bổ sung hệ Đại học trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012:

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _ HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2012

Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D1

Công nghệ thông tin

13

13

 

13,5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13

13

 

Công nghệ chế tạo máy

13

13

Công nghệ sinh học

15.5

 

16.5

Công nghệ chế biến thủy sản

13.5

14.5

Công nghệ thực phẩm

16

17

Đảm bảo chất lượng và ATTP

14,5

15,5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

15

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

14

15

Quản trị kinh doanh

14.5

14.5

 

15.5

Kế toán

15

15

16

Tài chính - ngân hàng

15.5

15.5

16

Chú ý:

_Tuyển thêm 50 chỉ tiêu các ngành Điện - Điện tử và Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo) với mức điểm bằng điểm sàn

_Nhận hồ sơ NV của ngành Điện - Điện tử và Công nghệ chế tạo máy đến  15/09/2012, nhận hồ sơ qua đường bưu điện

 

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG_HỆ CAO ĐẲNG

 _Trường tiếp tục nhận NV bổ sung 50 chỉ tiêu cho các ngành CN may, CN giày, CN vật liệu, CN kỹ thuật nhiệt, CN Chế tạo máy, Điện - Điện tử, Du lịch, _Điểm nhận Hồ sơ NV bằng điểm sàn, _Nhận hồ sơ NV bổ sung đến ngày 15/09;

_ Thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào hệ cao đăng chuyên nghiệp được xét học cao đẳng nghề chính quy hoặc TCCN (nếu có nguyện vọng)
_Thí sinh không trúng tuyển nếu có nguyện vọng rút phiếu báo điểm trường tổ chức cho thí sinh rút từ ngày 12/09 đến 14/09
 

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _HỆ CAO ĐẲNG

(XÉT TỪ ĐIỂM THI CAO ĐĂNG) 

Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối B

Khối D1

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Công nghệ thông tin

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

10

 

 

 

 

Công nghệ chế tạo máy

10

10

Công nghệ sinh học

12,5

 

 

 

13,5

Công nghệ chế biến thủy sản

10

11

Công nghệ thực phẩm

14

15

Công nghệ kỹ thuật hóa học

12

13

Công nghệ kỹ thuật môi trường

12

13

Công nghệ may

10

10

 

10.5

Công nghệ giày

10

 

 

11

 

 

Công nghệ vật liệu

10

11

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

10

 

 

Quản trị kinh doanh

15

15

15.5

Kế toán

15

15

15.5

Du lịch

10

10

11.5

10.5

 

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _HỆ CAO ĐẲNG
(XÉT TỪ ĐIỂM THI ĐẠI HỌC)

Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối B

Khối D1

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Công nghệ thông tin

10

10

 

 

10.5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

10

 

 

 

Công nghệ chế tạo máy

10

10

 

 

 

Công nghệ sinh học

11,5

 

 

12

 

Công nghệ chế biến thủy sản

10

 

 

11

 

Công nghệ thực phẩm

12

 

 

13

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

10,5

 

 

11,5

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

11

 

 

12

 

Công nghệ may

10

10

 

 

10.5

Công nghệ giày

10

 

 

11

 

Công nghệ vật liệu

10

 

 

11

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

10

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

12.5

12.5

 

 

13

Kế toán

12.5

12.5

 

 

13

Du lịch

10

10

11.5

 

10.5


DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _ HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2012

(ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN SẼ CHÍNH THỨC CÔNG BỐ

VÀO NGÀY 10/09)

Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối B

Khối D1

Công nghệ thông tin

13

13

 

13,5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13

13

 

Công nghệ chế tạo máy

13

13

Công nghệ sinh học

15.5

 

16.5

Công nghệ chế biến thủy sản

13.5

14.5

Công nghệ thực phẩm

16

17

Đảm bảo chất lượng và ATTP

14,5

15,5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

15

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

14

15

Quản trị kinh doanh

14.5

14.5

 

15.5

Kế toán

15

15

16

Tài chính - ngân hàng

15.5

15.5

16

Chú ý:

 

 

 

 

 

 

 

- Tuyển thêm 50 chỉ tiêu các ngành Điện - Điện tử và Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo) với mức điểm bằng điểm sàn

- Nhận hồ sơ NV của ngành Điện - Điện tử và Công nghệ chế tạo máy đến 15/09/2012.


DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG_HỆ CAO ĐẲNG

- Trường tiếp tục nhận NV bổ sung các ngành CN may, CN giày, CN vật liệu, CN kỹ thuật nhiệt, CN Chế tạo máy, Điện - Điện tử, Du lịch, _Điểm nhận Hồ sơ NV bằng điểm sàn, _Nhận hồ sơ NV bổ sung đến ngày 15/09;

- Thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào hệ caođăng chuyên nghiệp được xét học cao đẳng nghề chínhquy hoặc TCCN (nếu có nguyện vọng)

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _HỆ CAO ĐẲNG

(XÉT TỪ ĐIỂM THI CAO ĐĂNG) 


Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối B

Khối D1

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Công nghệ thông tin

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ chế tạo máy

10

10

Công nghệ sinh học

10

 

 

 

 

 

11

Công nghệ chế biến thủy sản

10

11

Công nghệ thực phẩm

14

15

Công nghệ kỹ thuật hóa học

10

11

Công nghệ kỹ thuật môi trường

10

11

Công nghệ may

10

10

 

10.5

Công nghệ giày

10

 

 

 

11

 

 

 

Công nghệ vật liệu

10

11

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

10

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

14

14

14.5

Kế toán

14

14

14.5

Du lịch

10

10

11.5

10.5

 

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG _HỆ CAO ĐẲNG

(XÉT TỪ ĐIỂM THI ĐẠI HỌC)


Tên ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối B

Khối D1

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Công nghệ thông tin

10

10

 

 

10.5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

10

 

 

 

Công nghệ chế tạo máy

10

10

 

 

 

Công nghệ sinh học

10

 

 

11

 

Công nghệ chế biến thủy sản

10

 

 

11

 

Công nghệ thực phẩm

12

 

 

13

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

10

 

 

11

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

10

 

 

11

 

Công nghệ may

10

10

 

 

10.5

Công nghệ giày

10

 

 

11

 

Công nghệ vật liệu

10

 

 

11

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

10

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

12

12

 

 

12.5

Kế toán

12

12

 

 

12.5

Du lịch

10

10

11.5

 

10.5

 

28 bình luận: Điểm chuẩn trúng tuyển NV bổ sung Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2012

  •