uyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2013: Thêm nhiều biện pháp chống tiêu cực

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Theo đó, tại kì thi tốt nghiệp THPT 2013, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp chống tiêu cực.

luyen thi thpt quoc gia 2015

Viết bình luận: Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2013: Thêm nhiều biện pháp chống tiêu cực

  •