Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển năm 2018

Trường học viện chính sách và phát triển tuyển sinh 650 chỉ tiêu với 5 ngành học năm 2018. Xem chi tiết phía dưới.

 Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018:
 
Thong tin tuyen sinh Hoc vien Chinh sach va phat trien nam 2018
 

Vùng tuyến sinh: Tuyển sinh trong cả nuức.

Phuơng thức tuyến sinh:

Xét tuyến dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018: Xét tuyến theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.

+ Học viện xét tuyển đổi với từng ngành theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không quy định chênh lệch điếm xét tuyến giũa các tố hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chi phụ trong truừng họp có nhiêu thi sinh cùng múc điếm xét tuyến.

+ Kết thúc xét tuyến đợt 1 nếu còn chi tiêu, Học viện xét tuyến tiếp đợt bố sung theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển kẽt hợp: xét theo hồ sơ dự tuyến, chi tiêu xét tuyến chiêm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tống chí tiêu toàn Học viện. Cụ thể các đôi tuọng như sau

+ Thi sinh có 3 môn/bài thi THPTQG năm 2018, trong đó có bài thi môn Toán và 02 môn/bài thi trong tố hợp xét tuyển cùa Học viện đạt 22,0 điếm trở lẽn. Riêng đối vói ngành Quản lý nhà nuức thí sinh có 3 môn/bài thi THPTQG năm 2018, trong đó có bài thi môn Toán và 02 môn/bài thi bất kỳ.

+ Thí sinh có chúng chi Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đên ngày xét tuyến) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 500 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên và có tống điếm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2018 trừ bài thi Tiẽng Anh đạt từ 14,0 điếm trở lẽn, trong đó có bài thi môn Toán.

Học phí: Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển năm 2018

  •