Tổng hợp đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 1)

Tổng hợp đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán của các trường THCS trên cả nước... Mời các bạn tham khảo!

Cập nhật Đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 ( từ đề số 1- đề số 30), ngày 16/3/2013

Xem preview đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 30. Click các link bên dưới để xem chi tiết

30. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 30 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

29. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 29 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

28. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 28 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

27. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 27 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

26. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 26 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

25. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 25 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

24. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 24 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

23. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 23 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

22. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 22 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

21. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 21 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

20. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 20 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

19. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 19 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

18. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 18 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

17. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 17 tại đây hoặc download để xem chi tiết  

16. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 16 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

15. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 15 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

14. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 14 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

13. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 13 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

12. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 12 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

11. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 11 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

10. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 10 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

9. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 9 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

8. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 8 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

7. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 7 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

6. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 6 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

5. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 5 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

4. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 4 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

3. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 3 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

2. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 2 tại đây hoặc download để xem chi tiết

1. Xem đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 đề số 1 tại đây hoặc download để xem chi tiết 

 

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

 

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

2 bình luận: Tổng hợp đề thi lớp 8 học kì 2 môn toán năm 2013 (Phần 1)

  •