Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 năm 2016

Thủ khoa khối D1 năm 2016 thuộc về em Nguyễn Thu Trang đạt 28.13 điểm, SBD: SPH010189 có điểm thi các môn lần lượt: Toán 9.25, Văn 9, Anh 9.88. Xem danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 - Toán, Văn, Anh dưới đây.

Top 100 thí sinh có điểm thi khối D1 cao nhất năm 2016

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn
1 28,13 SPH010189 NGUYỄN THU TRANG 13/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.88
2 27,63 SPH002815 NGUYỄN HOÀNG VĨNH HÀ 10/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   8.00   Tiếng Anh:   9.63
3 27,58 SPH000260 HOÀNG PHƯƠNG ANH 25/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   8.25   Tiếng Anh:   9.58
4 27,5 SPH003375 NGUYỄN MINH HIỀN 07/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   8.20   Tiếng Anh:   9.75
5 27,5 NTH000186 NGUYỄN HỒNG ANH 10/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.25
6 27,5 SPH003247 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 17/04/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.00   Tiếng Anh:  10.00
7 27,4 TQU000047 LƯƠNG HOÀNG TÚ ANH 31/08/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   9.50   Vật lí:   7.80   Tiếng Anh:   9.65
8 27,25 DQN003720 PHAN HÀ GIA HUY 25/12/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.75
9 27,25 DTK000970 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH 22/12/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 9   Vật lí: 5.6   Tiếng Anh: 9.5
10 27,25 HHA015673 NGUYỄN THỊ THÙY 07/02/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.75   Vật lí:   6.20   Hóa học:   7.80   Tiếng Anh:   9.50
11 27,22 YTB012238 PHAN NGUYÊN THƯỢNG 28/03/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   9.25   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:   9.47
12 27,2 HDT007665 PHAN THANH HUYỀN 28/04/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   8.20   Tiếng Anh:   8.70
13 27,18 KHA008197 NGUYỄN THỊ THU VÂN 03/12/1998 Toán: 8.5   Ngữ văn: 9   Địa lí: 7   Tiếng Anh: 9.68
14 27,18 KHA007088 HÀ THUY THỦY 23/09/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 9   Vật lí: 6.2   Tiếng Anh: 8.93
15 27,15 SP2000799 NGUYỄN THỊ THU DUNG 08/10/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 8.75   Địa lí: 9.25   Tiếng Anh: 9.65
16 27,15 KQH012713 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 18/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.40
17 27,15 KQH007697 HOÀNG MỸ LINH 11/02/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   5.00   Tiếng Anh:   9.90
18 27,13 SPH008839 HỒ TƯỜNG THANH 22/12/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.40   Tiếng Anh:   9.88
19 27,13 SPH005360 ĐINH MAI LINH 11/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:   9.13
20 27,13 SPH003243 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 14/02/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   7.00   Tiếng Anh:   9.63
21 27,13 SPH000482 NGUYỄN HÀ THỤC ANH 01/05/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   7.80   Tiếng Anh:   9.63
22 27,13 HDT004285 NGUYỄN ANH LINH GIANG 31/07/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:   9.63
23 27,03 SPH003500 CHU QUANG HIẾU 20/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   7.00   Tiếng Anh:   9.28
24 27 DQN012619 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN 07/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.80   Hóa học:   8.60   Sinh học:   9.00   Tiếng Anh:   9.75
25 27 GHA001290 ĐỖ THỊ HẢI ĐƯỜNG 10/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   8.50   Tiếng Anh:   9.50
26 27 SPH006223 NGUYỄN THỊ LY LY 17/02/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   7.40   Tiếng Anh:   9.75
27 26,95 DDS007318 BÙI THỊ MINH THÙY 23/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   8.20   Tiếng Anh:   9.45
28 26,93 TMA002493 NGUYỄN THANH HUYỀN 01/09/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 8.5   Địa lí: 6   Tiếng Anh: 9.43
29 26,93 DHT001163 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 01/11/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.75   Vật lí:   5.60   Tiếng Anh:   9.43
30 26,9 SPK006453 MAI TẤN PHÁT 04/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   7.60   Sinh học:   7.00   Tiếng Anh:   9.65
31 26,9 SKH006739 ĐẶNG THỊ THU TRANG 25/05/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:   9.40
32 26,88 KHA005152 NGUYỄN THỊ NGỌC 09/11/1997 Toán: 9   Ngữ văn: 8.5   Tiếng Anh: 9.38
33 26,83 SPH005681 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 13/06/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   4.50   Tiếng Anh:   9.08
34 26,83 NTH002104 LƯU LÊ HUY 02/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Hóa học:   4.80   Tiếng Anh:   9.33
35 26,8 TND000660 HOÀNG LINH CHI 03/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.60   Tiếng Anh:   9.30
36 26,78 SP2004804 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/11/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 8.5   Vật lí: 6.4   Tiếng Anh: 9.28
37 26,78 SPH007991 NGUYỄN TRẦN THU PHƯƠNG 30/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   4.50   Tiếng Anh:   9.78
38 26,78 SPH003347 BÙI THỊ THU HIỀN 21/03/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   5.20   Tiếng Anh:   9.53
39 26,78 YTB006759 ĐINH THỊ LINH 31/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Anh:   9.28
40 26,78 KQH012085 TRẦN VĂN SƠN 11/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.78
41 26,75 SPH002668 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 10/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   7.00   Tiếng Anh:   9.25
42 26,73 SPH004442 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 06/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   5.50   Tiếng Anh:   9.23
43 26,73 DQN000063 VŨ CHÂU AN 26/01/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   6.60   Tiếng Anh:   9.48
44 26,73 HDT011781 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 17/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   5.40   Tiếng Anh:   8.98
45 26,73 KQH002670 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 23/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   6.25   Tiếng Anh:   9.23
46 26,69 HHA016922 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH TRÂM 20/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   6.75   Tiếng Anh:   8.94
47 26,68 KQH012701 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 06/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   7.20   Tiếng Anh:   9.43
48 26,68 DTT004537 NGUYỄN HỮU LONG 22/09/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 8   Vật lí: 8.4   Hóa học: 7.8   Tiếng Anh: 9.43
49 26,68 DCN000195 HOÀNG MAI ANH 26/03/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.20   Tiếng Anh:   9.43
50 26,65 GHA004822 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG 10/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   5.75   Tiếng Anh:   9.40
51 26,65 YTB005213 NGUYỄN ĐỨC HUY 19/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   5.60   Tiếng Anh:   9.15
52 26,63 SKH003845 NGUYỄN MỸ LINH 08/12/1996 Toán:   8.75   Ngữ văn:   9.00   Tiếng Anh:   8.88
53 26,63 SPH004694 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 12/02/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   6.20   Tiếng Anh:   8.88
54 26,63 KQH005559 TRẦN THU HỒNG 21/06/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   5.80   Tiếng Anh:   9.63
55 26,58 TMA000887 TRẦN VĂN DŨNG 02/12/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 9.5   Vật lí: 8   Tiếng Anh: 8.33
56 26,55 SPH003202 HOÀNG BÍCH HẰNG 27/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.00   Tiếng Anh:   9.05
57 26,55 SPH003137 TRẦN NGUYỄN NGÂN HẠNH 09/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   5.00   Tiếng Anh:   8.55
58 26,55 HTC002351 TRẦN MINH THU 11/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.80   Tiếng Anh:   9.05
59 26,55 TDV020927 HỒ THỊ KHÁNH VÂN 23/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   5.50   Tiếng Anh:   9.30
60 26,53 SPS018379 TRẦN THỊ THANH XUÂN 02/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Anh:   9.03
61 26,53 SPH009198 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/11/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   4.75   Tiếng Anh:   9.78
62 26,53 HHA006038 NGUYỄN THỊ MINH HÒA 19/09/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   8.20   Tiếng Anh:   9.53
63 26,53 KQH009723 HOÀNG THANH NGÂN 10/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   4.20   Tiếng Anh:   9.03
64 26,53 DHS008219 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 16/08/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.80   Tiếng Anh:   9.28
65 26,5 TDV009649 HỒ THỊ KHÁNH LINH 04/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   7.75   Tiếng Anh:   8.50
66 26,5 SPH011373 ĐẶNG THỤC MINH YẾN 10/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.75   Tiếng Anh:   9.25
67 26,5 TAG007136 TRẦN BỘI YẾN NHI 05/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:  10.00
68 26,5 NTH003956 ĐẶNG THU PHƯƠNG 14/10/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Anh:   9.75
69 26,5 SPH006027 NGUYỄN ĐỨC LONG 15/03/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   5.50   Tiếng Anh:   9.25
70 26,5 VLU004616 LỮ THANH THANH 17/07/1998 Toán: 8.25   Ngữ văn: 8.25   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 10
71 26,5 SPH002837 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 07/12/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:  10.00
72 26,5 SPH000048 VŨ PHƯƠNG AN 28/09/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   7.40   Tiếng Anh:  10.00
73 26,5 SPH000027 NGUYỄN THU AN 20/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.75
74 26,48 NTH000681 PHẠM NGỌC DIỆP 03/04/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   4.50   Tiếng Anh:   9.23
75 26,45 HHA010373 VŨ HÀ MI 14/02/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   8.00   Tiếng Anh:   9.45
76 26,45 SPH011043 ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN 22/05/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.75   Tiếng Anh:   9.20
77 26,45 YTB007710 BÙI NGỌC MAI 02/02/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.75   Tiếng Anh:   9.45
78 26,43 SPH005910 TRƯƠNG PHƯƠNG LINH 22/01/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.25   Tiếng Anh:   9.68
79 26,43 KQH012600 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 09/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   6.60   Tiếng Anh:   8.93
80 26,43 KQH008119 TẠ THÙY LINH 21/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.75   Tiếng Anh:   9.43
81 26,43 MDA000886 TRẦN BÙI XUÂN DỰ 02/02/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   8.43
82 26,4 TDV004440 ĐẬU THỊ KHÁNH HÀ 12/04/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.25   Tiếng Anh:   9.40
83 26,4 TAG006901 ĐẶNG THỊ YẾN NHI 18/02/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.75   Vật lí:   7.00   Tiếng Anh:   9.40
84 26,4 SPH008727 PHÙNG TIẾN TÀI 16/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Anh:   9.40
85 26,4 SPH001087 ĐẶNG NGỌC ÁNH 23/12/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   8.00   Tiếng Anh:   9.40
86 26,4 DCN010524 PHẠM MAI QUYÊN 07/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.75   Tiếng Anh:   8.90
87 26,4 TDV020799 NGUYỄN THỊ THỤC UYÊN 29/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.75   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   8.65
88 26,38 SPH005368 ĐẶNG HIỀN LINH 07/02/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   7.80   Hóa học:   6.40   Tiếng Anh:   9.63
89 26,38 SPH006345 TRẦN NHƯ MAI 06/06/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   5.80   Tiếng Anh:   9.38
90 26,35 SP2005047 NGUYỄN THỊ HÀ THÙY 11/02/1998 Toán: 8.25   Ngữ văn: 8.75   Vật lí: 7   Tiếng Anh: 9.35
91 26,35 HHA004940 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 03/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   8.00   Tiếng Anh:   9.60
92 26,35 SPH007791 BÙI NGỌC PHƯƠNG 19/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.35
93 26,35 YTB000508 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 10/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   7.40   Tiếng Anh:   8.10
94 26,35 KSA002355 NGUYỄN VÕ TRUNG HIẾU 01/01/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.10
95 26,33 GHA004779 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 10/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   4.50   Tiếng Anh:   9.33
96 26,33 YTB012799 TÔ HUYỀN TRANG 19/11/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   4.50   Tiếng Anh:   8.83
97 26,33 TDV011692 NGUYỄN THU HÀ MY 03/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   9.25   Vật lí:   5.00   Tiếng Anh:   8.33
98 26,3 TDV009580 DƯƠNG THÚY LINH 05/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.00   Tiếng Anh:   8.80
99 26,3 TDV005903 TRẦN VÕ ĐỨC HIỀN 10/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.50   Tiếng Anh:   9.30
100 26,3 DQN001406 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 26/05/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   9.50   Vật lí:   6.40   Tiếng Anh:   9.30

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 năm 2016

  •