luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 (Phần 1)

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 của các trường THPT và thầy cô trên cả nước.

Cập nhật Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 ( từ đề số 1 - đề số 30), ngày 30/3/2013

Xem preview đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 28. Click  các link bên dưới để xem chi tiết

30. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 30 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

29. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 29 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

28. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 28 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

27. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 27 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

26. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 26 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

25. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 25 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

24. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 24 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

23. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 23 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

22. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 22 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

21. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 21 tại đây hoặc Download để xem chi tiết

20. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand20.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 20 

19. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand19.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 19 

18. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand18.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 18 

17. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand17.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 17 

16. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand16.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 16 

15. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand15.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 15 

14. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand14.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 14 

13. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand13.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 13 

12. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand12.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 12 

11. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand11.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 11 

10. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand10.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 10 

9. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand9.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 9

8. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand8.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 8 

7. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand7.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 7 

6. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand6.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 6 

5. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 5 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand5.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 5

4. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand4.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 4

3. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand3.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 3

2. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand2.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 2

1. Xem đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 1 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Fvaolop10toand1.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 đề số 1

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2015 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Click Học thử Click Học thử CLick Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

tin hotXem NgayQuy chế tuyển sinh năm 2015

2 bình luận: Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2013 (Phần 1)

 •  
 • Đối với học sinh lớp 9, tài liệu này rất bổ ích. Tuy nhiên, nên có gợi ý hướng dẫn giải để các em có "cái tựa" khi học một mình trực tuyến.

  Đặng Thành 05:00 am - 12/04/2013
 • các bài viết bị lỗi rất nhiều khi xem và sau khi download về. mong ban tổ chức sửa chữa lại xin cảm ơn

  88 20:02 pm - 20/03/2013
  • Chào bạn! Cảm ơn bạn vì đã phản hồi lại cho chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm tra lại thông tin, 1 số công thức toán google docs không đọc được do đó thông tin trên bài bị thiếu. Để xem chi tiết bạn có thể trực tiếp tải về theo đường link down trong bài viết. Thân!

   Admin 17:24 pm - 21/03/2013
     Spam Thô tục Trùng nội dung