Tuyển sinh trung cấp 2014, Thông tin tuyển sinh trung cấp năm 2014