uyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

  • Những nguyên tắc làm việc của người hiện đại

    Những nguyên tắc làm việc của người hiện đại

    Dưới đây là 7 nguyên tắc làm việc của các nhân viên tương lai. Nó không những là lời khuyên với thế hệ viên chức hiện đại, mà cũng là gợi ý để các nhà lãnh đạo có thái độ ứng xử linh hoạt và cổ vũ để tạo môi trường thoải mái và hiệu quả thực sự tại nơi làm việc của doanh nghiệp.