giam gia 20-11

  • 4 kiểu người tìm việc dễ thất nghiệp nhất

    4 kiểu người tìm việc dễ thất nghiệp nhất

    Bạn đang cần tìm một công việc để tránh tình trạng thất nghiệp hiện tại, cùng tham khảo 4 kiểu xin việc dễ bị loại nhất như săn đón nhà tuyển dụng quá mức hay sản xuất cv hàng loạt hay kiểu người hay nhờ vả ...